advertisement

Class Instructions

Directions:

توجه! کابل انگلیش درسهایش را براساس موفق ترین کتابهای تدریس انگلیسی - انترچنج طرح و انکشاف داده است. وهمینگونه از بعضی از مواد کتاب های یاد شده استفاده مینماید. بنابراین، برای جلوگیری از نقض قانون کاپی رایت و تبعیت از قانون "Fair Use" شاگردان ملزم به خریداری کتاب اصلی انترچنج میباشند. به جهت پیروی از این قانون دسترسی شاگرد به کلاس محدود خواهد بود تا زمانیکه شاگرد طبق هدایت ذیل خریداری کتاب انترچنج را برای ما به اثبات برساند.
برای معلومات بیشتر با ما تماس بگیرید

1.

conversation

ما هر شاگرد علاقه مند به ادامه یادگیری انگلیسی بهمراه کابل انگلیش را ملزم به خریداری کتاب اصلی انترچنج میدانیم از انجائیکه تدریس ما براساس ویرایش چهارم انترچنج میباشد بنابراین تقاضا میشود که کتاب یادشده را خریداری کنید و با ارسال عکس طبق هدایات ذیل برای ما تائید نمائید

برای تائید خریداری کتاب تان، لطفا در ذیل گفتگوی اولین یونیت هر کتاب، اسم، تخلص و ایمیل ثبت شده تان با کابل انگلیش را همانند تصویر نمونه ذیل با قلم خودکار بنویسید و عکس آنرا به واتسپ ما ارسال کنید

conversation2.

سلسله کتاب های "Select Readings" برگزیده ترین کتاب های جدید برای تقویت خواندن و فهم شاگردان انگلیسی میباشند. کابل انگلیش برای کمک هرچه بیشتر به یادگیری شادگردان انگلیسی، از کتاب های فوق در سیستم درسی خود استفاده مینماید. بنابراین به شاگردان توصیه میشود که برای سطوح مقدماتی کتاب اول (Elementry) از مجموعه Select Readings را خریداری وفراهم نمایند (خریداری این کتاب اختیاری میباشد)

conversation

3.

- کابل انگلیش درسهایش را به طور سه لایه ای طرح نموده است.
- اول اصل درس بطور روشن و مختصر توضیح داده میشود.
- سپس مثالهای کمک کننده بیشتر برای یادگیری وفهم هرچه بیشتر از درس آورده شده است.
- ودر ادامه با طرح تمرین های تعاملی، شاگرد را به یادگیری عملی درس کمک میکند. این تمرین ها به گونه ای میباشد که شاگرد با پرکردن خانه های خالی، انتخاب گزینه درست و یا جمله سازی و بازدن فقط یک دکمه میتواند درستی وغلطی جواب های خودش را در لحظه مشاهده کند
- ودر ادامه، با فراهم ساختن لغات روزانه بهمراه تلفظ جداگانه هر لغظ، و معنی،
- و قراردادن گفتگو های زبان اصلی و راهنمائی انجام کارخانگی شما را در یادگیری انگلیسی کمک و همراهی مینماید.


4.

در کلاس General Plus, ما در بدل یک هزینه بسیار کم، خدماتی همانند بررسی روزانه کارخانگی، مشوره های درسی، پاسخگوئی سئوالات درسی و رفع مشکلات درسی وکلاس را ارائه مینمائیم

conversation

5.

در کلاس Premium، ما در کنار تمامی خدمات پکیج های قبلی، جلسات تمرین مکالمه انگلیسی بهمراه شاگرد را نیز دایر میکنیم. این جلسات به شکل انفرادی میباشد و شاگرد میتواند در مدت زمان معلوم، به تمرین، مکالمه انگلیسی بهمراه یک استاد تخصصی انگلیسی بپرداد و درعین حال از استاد معلومات و توضیحات درسی بیشتر نیز بخواهد

conversation


advertisement